Firma udzielająca pożyczek Prominent CF, spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich to podmioty, na które Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kary pieniężne za stosowanie niedozwolonych praktyk na rynkach lokalnych.

Za wysokie koszty

Pierwsza decyzja prezesa UOKiK dotyczy praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i została wydana przeciwko Prominent CF. W umowie pożyczki firma nie zamieszczała m.in. informacji o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitym koszcie pożyczki. Co więcej, dane wskazywane w umowach były istotnie zaniżone w stosunku do ich faktycznej, wyliczonej zgodnie z przepisami wartości. Kolejną niedozwoloną praktyką było pobieranie zbyt wysokiej łącznej kwoty wszystkich opłat, prowizji oraz kosztów związanych z udzieleniem pożyczki. Po ich zsumowaniu okazało się, że przekracza ona maksymalną dopuszczalną przez prawo wysokość 5 proc. wartości pożyczki. UOKiK zakwestionował także postanowienia pozwalające zatrzymać opłatę przygotowawczą w przypadku odstąpienia od umowy przez Prominent CF. Prezes urzędu nałożyła na firmę karę w wysokości prawie 40 tys. zł.

Grzech monopolistów

Kolejna decyzja została wydana przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych za stosowanie praktyk monopolistycznych. Spółdzielnia utrudniała przedsiębiorcom telekomunikacyjnym rozpoczęcie działalności w budynkach, którymi administrowała. Polegało to m.in. na pobieraniu opłat nie-mających ekonomicznego uzasadnienia. Te działania dotkliwie odczuli mieszkańcy, którzy nie mogli korzystać z usług wybranych przez siebie operatorów. Urząd nałożył na spółdzielnię karę w wysokości ponad 160 tys. zł.

Ostatnia z decyzji została wydana przeciwko Klubowi Fotografii Prasowej, który wchodzi w skład Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP). Zdaniem urzędu kilku członków klubu ustalało ceny na szereg usług świadczonych przez fotoreporterów prasowych i fotografów. Tymczasem zgodnie z prawem antymonopolowym takie działanie jest niedozwolone. Prezes UOKiK nałożyła na SDP karę w wysokości prawie 8 tys. zł. Stowarzyszenie nie stosuje już zakwestionowanych praktyk.