Cykliczny Raport BIG, przygotowywany przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor pokazuje, że w ciągu ostatniego kwartału nieznacznie zmniejszyło się bezpieczeństwo gospodarcze w Polsce. Wskaźnik BIG, który bada to bezpieczeństwo na podstawie nastrojów przedsiębiorców, zmalał o niewiele ponad 1,1 proc. i jest o 0,15 pkt niższy niż podczas pomiaru z lipca 2010 roku. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że aż 72 proc. polskich firm deklaruje, że ich kontrahenci przestrzegają odroczonych terminów zapłaty. Niemal dwie trzecie badanych uważa, że terminy zapłaty odroczonej nie powinny być określane ustawowo. Pozostali chcieliby, aby terminy zapłaty odroczonej wynosiły 14, 21 lub 28 dni.

W najnowszej edycji Raportu BIG doszło do znaczących zmian wartości wskaźnika bezpieczeństwa we wszystkich ankietowanych grupach firm. W największym stopniu za pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców odpowiada sektor usług finansowych. W tej grupie odnotowano spadek wskaźnika BIG o ponad 77 proc., na co w największym stopniu wpłynęły opinie o zmniejszeniu zdolności kontrahentów do regulowania terminowych zobowiązań.

Inną istotną informacją są przewidywania jednej trzeciej polskich przedsiębiorców wskazujące na poprawę sytuacji firmy w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Na koniec 2010 roku 59 proc. przedsiębiorców nie planuje jednak rozpoczynania nowych inwestycji. Większość przedsiębiorców uważa nieterminowe płatności za poważną barierę w prowadzeniu ich firmy. Dlatego, jak wynika z raportu, aż dwie trzecie polskich firm sprawdza wiarygodność finansową swoich kontrahentów.