statystyki

Stare auta szybciej trafią na złom

autor: Łukasz Kuligowski28.09.2010, 03:00; Aktualizacja: 28.09.2010, 12:08

Nieużywane samochody pozostawione bez tablic rejestracyjnych szybciej będą znikać z naszych ulic i poboczy.

Reklama


Reklama


Obecnie decyzję o przepadku na rzecz gminy pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych oraz takich, których stan wskazuje na to, że nie są używane, podejmuje rada gminy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt, który zakłada, że będzie o tym decydował wójt, burmistrz lub prezydent miasta, co znacznie przyspieszy procedury.

MSWiA przygotowało także drugi projekt rozporządzenia dostosowujący przepisy do znowelizowanej ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 4 września. Projekt dotyczy usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Są to auta odholowane na parking depozytowy np. za nieprawidłowe parkowanie lub zabrane za jazdę pod wpływem alkoholu.

Projekt określa, że właściciel, który chce odebrać auto z parkingu, musi okazać dowód uiszczenia opłaty za jego usunięcie, holowanie i przetrzymywanie. Ponadto gdy pojazd znajdzie się w takim miejscu w wyniku braku ubezpieczenia OC (dotyczy samochodów zarejestrowanych poza Unią Europejską) lub dlatego, że jego wymiary i masa były większe niż dopuszczalne na danej drodze, to dodatkowo trzeba będzie okazać zezwolenie na jego odbiór. Wystawi je jednostka, która nakazała usunięcie pojazdu (np. policja lub Inspekcja Transportu Drogowego).

Samochody osobowe, ciężarówki i inne pojazdy, które zostały odhololowane na parking depozytowy, muszą zostać odebrane przez właścicieli w ciągu trzech miesięcy. Za dopilnowanie tego terminu będzie jednak odpowiedzialny przedsiębiorca prowadzący parking. Będzie on musiał wysłać do jednostki, która wydała dyspozycję odholowania auta, oraz do starosty informację o tym, że upłynął czas na jego odebranie. Będzie miał na to trzy dni od upływu trzymiesięcznego terminu. Jeżeli spóźni się z powiadomieniem, to nie dostanie pieniędzy za ponadterminowe przechowywanie pojazdu.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

 • a(2010-09-28 09:02) Odpowiedz 00

  a co z sytuacją kiedy właściciel ma wiecej niż jeden pojazd a reszta jego pojazdów jestnie użytkowana lub użytkowana bardzo sporadycznie a jeden z życzliwych sąsiadów nie może ścierpieć faktu iż ja mam cztery samochody a on żadnego - czyli że życzliwy sąsiad uporczywie informuje policie iż "moje trzy pojazdy stoją nie użytkowane od roku lub co w sytuacji kiedy własciciel pojazddu jest poza granicami kraju a życzliwy sąsiad w desperacji- informował policje iż pojazd mu zasłania widok na drogę osiedlowa - taki miałem prawniczy przypadek - "zerwie" tablice rejestracyjne z tego pojazdu i będzie interweniował na policji że taki pojazd stoi.
  kto lub w jaki prawny sposób będzie stwierdzał - w gminie - iż dany pojazd "od dłuższego czasu jest nie użytkowany i należy go odholować"-czy rada gminy - wogule - będzie powoływać biegłego zanim pojazd zostanie odholowany czy- tylko - wystarczy że życzliwy sąsiad będzie interweniował iż pojazd mu zasłania widok na osiedlowy "śmietniku".
  czy pojazd o wartości na przykład 50 tysięcy złotych nie użytkowany od "dłuższego czasu" czy też bez tablic rejestracyjnych też zostanie odholowany na parking do komuś jego widok lub miejsce parkingowe a właściciel będzie odsiadywał zagraniczny wyrok.
  to że dany pojazd stoi nie użytkowany od dłuższego czasu i ktoś mu skradł - aluminiowe - tablice rejestacyjne nie powinno być podstawą do odholowania mu pojazdu.
  kto poniesie koszty odholowania takiego pojazdu- wartego 50 tysięcy złotych- przy sytuacji iż gmina będzie stać na stanowisku ze pojazd to "wrak " a jego właściciel że pojazd nie jest wrakiem a to że stał był nie użytkowany to właścicielowi 'odebrano" prawko.
  takich przykładów może być wiele.
  sądy będą miały- znowu - wiele pracy na koszt podatnika

 • NEMO(2010-09-28 10:54) Odpowiedz 00

  W Sosnowcu /woj. Śląskie /na ulicy Zwycięstwa tuż obok Urzędu Miejskiego, od kilku lat parkuje Fiat Paliio z numerami rejestracyjnymi . Nieużywany niszczeje i zajmuje miejsce przed budynkiem nr.8. Mimo interwencji w Straży Miejskiej i Policji nic się nie zmienia. Czy to zgodnie z prawem ? Gdzie tu logika wykorzystywania miejsc parkingowych ?

 • yess(2010-09-28 14:30) Odpowiedz 00

  Proszę o określenie stanu i czasu jego trwania, wskazującego na to, że pojazd nie jest używany

 • ur1952(2010-09-28 15:12) Odpowiedz 00

  Teraz urzędnik będzie miał jeszcze więcej okazji aby nielubianej przez siebie osobie dokopać.

 • SJ(2010-09-28 16:23) Odpowiedz 00

  Otrzymałem odpowiedź z Senatu, że wg TK nie może poprawić , wnieść znaczących istotnych zmian do DU dot. art 130a KD . Dlatego kieruję poniższe wnioski do MSWiA, jako autora przepisu.
  Na osiedlach W-wy nadal stoją samochody złomy, bez tablic albo z tablicami bez opłat, zarośnięte trawami ,brudem od tygodni lub m-cy nie używane . Niektórzy handlarze zamiast je ulokować na parkingach płatnych, to tu je trzymają , remontują a SM jakość nie mogą dać rady z nimi. Blokują nam miejsca (opłacone podatki od nieruchomości przez wszystkich mieszkańców), rozlewają olej brudzą (ochrona środowiska ) , brak osadników na placach seperatorów itp. Wreście ktoś z tym powinien zrobić porządek.
  W nawiązaniu do przygotowywanych zmian Kodeksu Drogowego art.130 a
  wnoszę o:
  1/ wprowadzenie zapisu do tego art. , aby organy takie jak Policja , Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna i inne, mogły kontrolować teren osiedli ,parkingów zamkniętych i otwartych, placów postojowych , dróg pożarowych z urzędu lub ewentualnie na wezwanie pomocy przez właściciela lub zarządcę terenu, obiektu i egzekwować wymagania prawne włącznie z wymierzaniem kar w postaci postępowania mandatowego lub skierowania do sądu grodzkiego, a pojazdy te blokujące, stojące bezprawnie w tych miejscach kierować , odholowywać lawetami na parkingi płatne miejskie np. Towingu w Warszawie.

  Uzasadnienie:
  1/ Drogi pożarowe i place manewrowe , w tych obiektach są nagminnie zastawiane (wbrew wystawionym zakazom) przez pojazdy samochodowe i inne , co powoduje , że powstaje brak możliwości dojazdu i udzielenia natychmiastowej pomocy przez :
  - pogotowia ratunkowe,
  - pogotowie gazowe-
  - Policję,
  - Państwową Straż Pożarną w przypadku prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczej.
  Utrzymywanie takiego stanu powoduje zagrożenia w tym bezpieczeństwa pożarowego szczególnie w budynkach mieszalnych średniowysokich , wysokich , wysokościowych a tym samym są łamane postanowienia:
  1.Rozp.Min.Infrastruktury 12.04.02r Dz.U. Nr 75 poz. 690, zmiany po Dz.U.Nr 109 poz.1156 z 2004r,
  2.Rozp.MSWiA z dnia 07.06.2010r Dz.U.Nr 109 poz.719 (dot.bud i terenów),
  3.Rozp.MSWi A z dnia 24.07.2009r D.U.Nr.124 poz.1030 zmn.( zaop.wodne ppoż i drogi pożarowe),
  4.Ustawa o ochronie ppożarowej z dnia 24.08.91r D.U.Nr.81poz.351 / z poźn.zmn.po Dz.U Nr 100 poz.835 z 2005r/,
  5.Ustawa -Prawo budowlane z dnia 7.07.94r D.U.Nr 89 poz.414 , jedn.tekst z dn.21.11.2003r Dz.U.nr 207 poz.2016 z póżn.zm po Dz.Unr 156 poz. 1118 i nr 170 poz.1217 z 2006r.
  Wzywana pare razy w tych sprawach w ramach pomocy, interwencji Straż Miejska , Policja na os. Marymont Ruda w Warszawie , wykazywała niemoc (twierdząc ,że nic nie może zrobić z braku przepisu) a pojazdy zastawiające drogi pożarowe stały nadal.
  2/ Drogi komunikacji wewnętrznej i miejsca postojowe w garażach podziemnych, nadziemnych, placach parkingowych są zastawiane, w szczególności są kłopoty z kierowcami , którzy wjeźdżają na teren zamknięty – garaż podziemny lub plac, bez uprawnień na podrobione piloty bramowe.
  a/ Wzywana wielokrotnie Pilicja W-wa Wola przez 997 przez właścicieli stanowisk garażowych na ul. Płocka 15 C 31 , nie mogła doprowadzić do wyegzekwowania prawa , spowodowania usunięcia pojazdu blokującego miejsce parkingowe właścicielowi . Rozkładała ręce , że nic nie może tylko zwracała uwagę (bo nie ma przepisów ) , a ten kierowca lekceważył i stawiał pojazdy dalej , gdzie tylko było wolne miejsce. Straż Miejska umywała ręce i od razu kierowała interwencje obywatela na Policję. Policja , Spółdzielnia Mieszkaniowa twierdząc , że nie mogą nic zrobić sugerowała , aby się procesować w sądzie czyli efekt za 2-3 lata , widząc w jakim tempie załatwiają sprawy te organy.
  b/ Pożary na osiedlach są coraz częstrze , wysokie budynki stwarzają duże zagrożenie
  a akcja ratowniczo –gaśnicza mieszkańców, powinna być przeprowadzona w trybie natychmiastowym, to jest nie możliwe z uwagi na zawężenia , blokady dróg pojazdami , bariery betonowe i stalowe, na tych terenach, dojazdach.
  Wobec powyższych argumentów wnoszę i pilne wprowadzenia sugerowanych zmian do art.130 a KD z uwagi konieczność zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa dla mieszkańców i możliwości egzekwowania prawa przez właścicieli terenów i obiektów, przy pomocy organów Policji, Straży Miejskiej , PSP.

 • A(2010-09-29 00:31) Odpowiedz 00

  nikt nie zmusi właściciela pojazdu aby go umył- ja osobiście zajmuje aż - lub tylko - 5 miejsc parkingowych , jeden pojazd służbowy dwa prywatne i dwa kolejne tez prywatne mojego brata a jedno - kolejne - auto sporadycznie używane a właściwie nie używane przez okres wiosenno zimowy - stoi w sosnowcu, stoi bo jak mi się nie chce jechać do pracy autem służbowym to wsiadam w pociąg pośpieszny lub TLK -i w zimie - jestem szybciej i bezpiecznie pociągiem W pracy ; to wtedy korzystam z tego pojazdu.
  jak można interpretować : sporadycznie" użytkowany czy też " jego stan wskazuje że nie jest używany" - to ze stoi i jest 'brudny " jest już podstawą prawną do jego odholowania.
  jeszcze nie tak dawno przed urzędem miejskim w sosnowcu stał inny pojazd także nie użytkowany- do niedawna jego właściciel "odpoczywał na koszt skarbu państwa"- czy w takim także przypadku pojazd zostanie odholowany na parking - właściciel o tym może nie wiedzieć a na pełno osobiście go nie odbierze bo szanowna prokuratura nie udzieli mu przepustki w toku postępowania przygotowawczego.
  nie można nikogo zmusić aby pojazd zmienił miejsce parkingowe na płatny strzeżony parking. a takim tokiem myślenia to jest wyjście nakazać "miłemu koledze " aby to on zmienił miejsce przebywania na odpłatny hotel.
  oczywiście jest za zrobieniem porządku na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych.
  każdy z nas ma prawo posiadać -ile chce - samochodów , a co z sytuacja iż pod"jednym dachem " mieszka 5-7 osobowa -pełnoletnia - rodzina i każdy z nich będzie miał po jednym samochodzie.
  w wielu przypadkach w jednej rodzinie jest więcej iż jeden pojazd i co wtedy ?.
  przyglądając się autorowi :"SJ" to moja sytuacja " w warszawie " była by na " ostrzu noża".
  fakt miałem z upierdliwym "kolegą" prawne przeboje - boli go dotej pory serce że on musi chodzić na nogach czytaj niema swojego pojazdu.a pisał gdzie popadło - :boli go także portfel - niestety już przegrał - zemną - sprawe cywilną

 • To Partja Oszustów miesza(2010-09-29 13:07) Odpowiedz 00

  mieszaki trzeba zająć się długiem a nie duperelami Polska tonie .Poj. samochodowe, właściciel powinien mieć prawo i możliwośc ich wymeldowania tak jak to jest w Europie tymsamym Polacy niebędą utrzymywać armi darmozjadów w ubezpieczalniach i innych urzędach

 • zibi(2010-12-18 17:05) Odpowiedz 00

  istn ieje od dawna przepis-obowiazek usuwan ia pojazdow/art.50a ico ztego

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama