Wyrok w sprawie Alicji TysiĄc utrzymany. Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odrzuciła wczoraj odwołanie polskiego rządu od wyroku w sprawie Alicji Tysiąc. Alicja Tysiąc złożyła skargę przeciwko Polsce w 2003 roku. Skarga dotyczyła odmowy przyznania jej prawa do aborcji, mimo że ciąża zagrażała jej zdrowiu. 20 marca 2007 roku Trybunał uznał zasadność skargi i zasądził 25 tys. euro zadośćuczynienia, które miał wypłacić polski rząd. W czerwcu rząd polski złożył odwołanie od tego wyroku.

Więcej www.hfhrpol.waw.pl

IPN rozpoczĄŁ publikację katalogów. Wczoraj wieczorem Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął publikacje katalogów Instytutu na swojej stronie internetowej. Tydzień temu prezes IPN, Janusz Kurtyka ogłosił, że Instytut rozważa wstrzymanie na okres kampanii wyborczej publikacji katalogów oraz że IPN nie opublikuje przed wyborami informacji o osobach uczestniczących w życiu politycznym. Kurtyka zwrócił się też o ekspertyzy, czy odłożenie publikacji katalogów byłoby prawnie dopuszczalne. Rzecznik praw obywatelskich powiedział, że wstrzymać publikację można tylko z przyczyn technicznych.

Więcej www.ipn.gov.pl

Konferencja prawników europejskich. Dziś na Uniwersytecie Warszawskim rozpocznie się dwudniowa konferencja naukowa, której tematem będzie udoskonalanie edukacji prawników oraz nauczanie prawa europejskiego. Wezmą w niej udział przedstawiciele samorządów zawodów prawniczych krajów europejskich, a także prezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Organizatorem konferencji jest CCBE oraz Wydział Prawa i Administracji UW oraz Krajowa Izba Radców Prawnych.

Więcej www.wpia.uw.edu.pl

KR