W jaki sposób obliczyć obroty na potrzeby zgłoszenia zamiaru koncentracji, jaka kara grozi za dokonanie koncentracji bez zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i po jakim kursie należy przeliczać euro na złotówki – to tylko niektóre wskazówki, jakie znajdą przedsiębiorcy w przygotowywanych przez urząd wyjaśnieniach w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji.

Zwracane wnioski

Przedsiębiorcy mający zamiar dokonać koncentracji bardzo często zwracają się do urzędu z prośbą o objaśnienie przepisów regulujących postępowanie koncentracyjne.

– Co roku przedsiębiorcy zgłaszają ponad 100 wniosków dotyczących wyrażenia zgody na koncentrację. W tym roku otrzymaliśmy już 106 wniosków, z czego niestety ze względu na braki formalne zwróciliśmy 13 – mówi Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes UOKiK.

I wskazuje, że najczęściej zgłaszający mają problemy z ustaleniem okoliczności, kiedy powinna zostać zgłoszona transakcja, prawidłowym obliczeniem obrotów oraz określeniem bezpośredniego uczestnika koncentracji.

Takie błędy powodują wydłużenie czasu rozpatrywania zgłoszenia.

– W tej chwili postępowanie trwa średnio 50 dni. To krócej niż ustawowo dany urzędowi termin. Mam nadzieję, że wyjaśnienia jeszcze bardziej usprawnią przygotowanie wniosków i tym samym przyspieszą wydawanie decyzji przez prezesa UOKiK – tłumaczy Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Obowiązek zgłoszenia

Aby pomóc przedsiębiorcom zgłaszającym zamiar koncentracji, urząd przygotował projekt wyjaśnień. Właściciele firm dowiedzą się z nich m.in., że obowiązek zgłoszenia prezesowi UOKiK powstaje wówczas, gdy łączny światowy obrót przedsiębiorców dokonujących koncentracji przekroczył 1 mld euro lub łączny obrót na terytorium Polski przekroczył równowartość 50 mln euro.

Firmy bardzo często mają problem z ustaleniem, co należy rozumieć pod pojęciem roku obrotowego. Dlatego też w wyjaśnieniach wskazano, że rok obrotowy nie zawsze będzie tożsamy z rokiem kalendarzowym. Może on bowiem rozpoczynać się w dowolnym dniu roku kalendarzowego, a tym samym nie kończyć się z dniem 31 grudnia każdego roku. Co więcej, w pewnych przypadkach może on być wyjątkowo także dłuższy lub krótszy niż rok kalendarzowy. Tak będzie np. wtedy, gdy działalność gospodarcza została rozpoczęta w trakcie roku kalendarzowego.

Kary i przeliczniki

Przedsiębiorcy bardzo często pytają także, po jakim kursie należy przeliczać euro na złotówki, aby obliczyć obrót. W wyjaśnieniach wskazano, że średniego kursu przeliczenia trzeba dokonać w na podstawie kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Ponadto z dokumentu przygotowanego przez urząd przedsiębiorca dowie się, że za choćby nieumyślne dokonanie koncentracji bez uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów grozi mu kara w wysokości do 10 proc. przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym nałożenie kary.

Projekt wyjaśnień znajduje się na stronie internetowej urzędu.

– Przedsiębiorców zapraszamy do podzielenia się swoimi uwagami na temat projektu. Do końca września czekamy na opinie i propozycje pod adresem koncentracje@uokik.gov.pl – zachęca Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.