Kiedy zakaz konkurencji dotyczy agenta

Przez okres dwóch ostatnich lat świadczyłem usługi jako agent. Obecnie jestem na etapie rozwiązywania umowy. W toku negocjacji zaproponowano mi podpisanie umowy dotyczącej zakazu konkurencji. Czy strony mogą wprowadzić taki zakaz?

Czy agent może nadal świadczyć usługi

Wypowiedziałem umowę jednemu z moich agentów i oświadczyłem, że w okresie wypowiedzenia jest on zwolniony z obowiązku wykonania umowy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Agent stwierdził, że w dalszym ciągu będzie świadczył usługi i mam mu za nie płacić. Czy to jest zgodne z prawem?

Czy po wypowiedzeniu należy się prowizja

Wiąże mnie umowa agencyjna z jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. Niestety, ostatnio otrzymałem wypowiedzenie tej umowy z zachowaniem trzymiesięcznego terminu. Czy będę mógł żądać prowizji od zawieranych w tym czasie, lecz jeszcze niezrealizowanych umów?

Czy można stracić prowizję

W wyniku rozmów z kontrahentem zawarłem umowę agencyjną. Z uwagi na brak czasu nie było możliwości sporządzenia jej w formie pisemnej. Przedłożono mi do podpisania tekst umowy, z którym w zakresie wynagrodzenia się nie zgadzam. Czy mogę nie dostać prowizji?

Czy możliwa jest zmiana umowy

Na podstawie umowy agencyjnej prowadzę kolekturę Totalizatora Sportowego. Postanowienia umowne przewidują godziny otwarcia punktu od 8.00 do 18.00. Z powodów osobistych chciałbym ograniczyć godziny otwarcia. Czy muszę mieć na to zgodę Totalizatora?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób zawierać umowy agencyjne.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.