W Poznaniu 31 maja 2006 r. otworzyliśmy ogólnodostępny 3-poziomowy parking podziemny pod płytą placu Wolności, na którym mogą jednorazowo parkować 544 samochody. Najniższy poziom trzykondygnacyjnego parkingu znajduje się na głębokości 12 metrów. Miejsca parkingowe mają wymiary 2,5 m na 5 m. Cała konstrukcja jest wykonana

z konstrukcji żelbetonowej. Obiekt jest czynny przez całą dobę i monitorowany przez system kamer wizyjnych.

Inwestycja okazała się dobrym przykładem współpracy samorządowców z partnerem prywatnym. Podstawową korzyścią płynącą ze współpracy z partnerem prywatnym jest wykorzystanie w przyszłości parkingu, który służyć ma ograniczeniu ruchu pojazdów w ścisłym centrum miasta. Zmniejszono też dzięki temu liczbę samochodów zaparkowanych na ulicach, co w rezultacie pozwoliło stworzyć możliwości swobodnego poruszania się pieszych i rowerzystów. Kolejnymi istotnymi korzyściami był wymiar ekologiczny przedsięwzięcia (zmniejszenie emisji gazów) i przywrócenie oryginalnego wyglądu jednego z największych placów miejskich w centrum Poznania.

Inwestycja została zrealizowana w ramach umowy BOT (Buduj–Eksportuj–Przekaż), na podstawie obowiązujących w latach 2001–2002 przepisów o zamówieniach publicznych. Projekt został zrealizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Prywatny partner wykonał i w całości sfinansował z własnych środków budowę parkingu oraz rewitalizował nawierzchnię płyty placu Wolności łącznie z przywróceniem jej wyglądu z okresu przedwojennego.

Koszt netto budowy samego parkingu podziemnego (bez podatku VAT) stanowi kwota 37 449 626,00 zł. Miasto jako wynagrodzenie oddało parking wykonawcy firmie Auto – Park Poznań na okres 39 lat (do 30 maja 2045 r.) w użytkowanie – teren o łącznej powierzchni 0,78 h z prawem do pobierania opłat za parkowanie.

Bożena Przewoźna, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Poznaniu