Czterech z pośród siedmiu członków do rad nadzorczych w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu wskażą środowiska naukowe. Osoby te będą musiały przejść procedurę konkursową. W radzie zasiądzie też trzech członków, których wskażą: minister kultury, finansów i skarbu państwa. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, którego pierwsze czytanie odbędzie się jutro w sejmowej komisji kultury i środków przekazu. Projekt został przygotowany przez posłów PO.

Zgodnie z nim mniejszy skład będą miały rady nadzorcze regionalnych mediów. Zasiądzie tam pięciu członków – trzech z konkursu i po jednym wytypowanym przez ministra kultury oraz skarbu państwa.

Zmniejszeniu ulegnie liczba osób zasiadających w zarządach publicznych rozgłośni telewizyjnych i radiowych. Zamiast pięciu członków będzie ich trzech. Na te stanowiska również mają być konkursy. Członkowie zarządów mediów publicznych będą musieli posiadać dorobek w sferze kultury i mediów. Z kolei osoby zasiadające w radach nadzorczych mają posiadać kompetencje w dziedzinie prawa, finansów i mediów.

W trakcie trwania kadencji będzie można odwołać zarówno członka rady nadzorczej, jak i osobę z zarządu. Podstawą do podjęcia takiej decyzji przez KRRiT będzie np. rażące naruszenie prawa.