Dane dotyczące marki pojazdu, serii i numeru dowodu rejestracyjnego, numer VIN samochodu, data rejestracji i dane właściciela – takie informacje z dokumentów można już zweryfikować np. przy kupnie używanego pojazdu. Nabywca sprawdzi, czy np. dokumenty nie są sfałszowane. Takie rozwiązanie przewiduje ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która wczoraj weszła w życie.

Weryfikacja danych z dowodu rejestracyjnego jest możliwa po wypełnieniu formularza opatrzonego podpisem elektronicznym. Docelowo ma wystarczyć tzw. zaufany profil, czyli specjalne e-konto zarejestrowane przez użytkownika na platformie ePUAP.

Za pośrednictwem platformy ePUAP nie można uzyskać wglądu do danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Można jednak nieodpłatnie uzyskać potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym z danymi zgromadzonymi w ewidencji.

W ten sam sposób można zweryfikować dane z prawa jazdy. Każdy, kto dysponuje podpisem elektronicznym, może sprawdzić, czy prawo jazdy przedstawione przez sprzedawcę pojazdu jest prawdziwe. W ten sam sposób np. pracodawca może upewnić się, że jego pracownik ma deklarowaną kategorię prawa jazdy.