– Proponujemy obywatelom całkiem nowe rozwiązanie. Do księgi wieczystej będzie można zajrzeć przez internet, korzystając z domowego komputera – wskazuje minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Nowy system umożliwia przeglądanie tylko tych ksiąg, które zostały wpisane do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Obecnie znajduje się w niej ponad 12 mln ksiąg wieczystych prowadzonych przez 116 wydziałów, spośród 18,8 mln wszystkich istniejących.

Z tego ułatwienia mogą korzystać wszystkie osoby, które podadzą pełny numer księgi wieczystej.

– Jest to narzędzie, które ma ułatwić życie obywatelom, a nie zaspokajać ciekawość lub służyć celom innym niż potrzeby informacyjne – zaznacza Krzysztof Kwiatkowski.

Dostęp internetowy ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Dzięki swobodnemu przeglądaniu ksiąg nabywca mieszkania, a także notariusz może przed sporządzeniem aktu notarialnego sprawdzić, czy sprzedawana nieruchomość nie jest obciążona.

– W maju zawarliśmy z Krajową Radą Komorniczą porozumienie, w wyniku którego w ramach pilotażu 1/3 komorników ma już dostęp do Centralnej Bazy Danych KW, co oczywiście usprawnia procedury egzekucyjne – wskazuje Krzysztof Kwiatkowski.

Takie rozwiązanie ma także zapewnić szybszy dostęp obywateli do informacji z ksiąg, jak również usprawnienie pracy sądów, które zostaną w ten sposób odciążone od wielu dotychczasowych obowiązków.

– Pracownicy wydziałów ksiąg wieczystych będą mogli zająć się pracą merytoryczną, dzięki czemu szybciej załatwiane będą wpływające do nich wnioski – podkreśla wiceminister sprawiedliwości Piotr Kluz.

Zgodnie z danymi ministerstwa codziennie przeglądanych jest około 20 tys. ksiąg. Z ich treścią można się zapoznać na http://ekw.ms.gov.pl lub wchodząc przez link na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.