Ministerstwo Sprawiedliwości chce usunąć przeszkody w wykonywaniu wyroków eksmisyjnych, ponieważ coraz częściej nie można ich przeprowadzać z powodu permanentnego braku lokali zastępczych.

W przekazanym do uzgodnień międzyresortowych projekcie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego zaproponowano możliwość prowadzenia eksmisji również przeciwko bliskim oraz osobom wspólnie zamieszkującym z eksmitowanym, gdy tytuł wykonawczy zastał wystawiony tylko na niego.

Aby usprawnić prowadzenie eksmisji, komornik nie będzie się mógł wstrzymać z wykonaniem wyroku, gdy wierzyciel wskaże tymczasowe pomieszczenie. Jednak dłużnik będzie miał prawo tam mieszkać tylko przez sześć miesięcy.

Najmniejszą ochroną zostanie objęta osoba, która zajęła lokal bez tytułu prawnego lub eksmitowana z powodu stosowania przemocy w rodzinie, lub rażącego i uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu. Do tej grupy zostali zaliczeni lokatorzy, których zachowanie powoduje uciążliwe korzystanie z innych lokali w budynku. Takie osoby można wyeksmitować do noclegowni lub schroniska. Dzięki takim rozwiązaniom łatwiej będzie usunąć z mieszkania małżonka, który nawet po rozwodzie mieszka z byłą żoną i dziećmi i znęca się nad nimi.