To jest tylko część artykułu, w pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

• Czy policja może sprawdzić mieszkanie?
W zeszłym tygodniu pracownik spółdzielni wraz z dwoma policjantami przeprowadził kontrolę liczby osób zamieszkujących w moim lokalu. Tłumaczyli się tym, że do administracji doszły słuchy o dwóch niezameldowanych i niezgłoszonych osobach, które rzekomo przebywają w mieszkaniu. Czy policjanci mogą sprawdzać takie rzeczy?

• Czy muszę zgłosić wyjazd za granicę?
Wyjeżdżam na rok do Anglii. Kolega powiedział mi, że muszę o tym powiadomić urząd miasta. W przeciwnym razie mogę zostać ukarany. Czy to prawda?

• Czy hotel może zatrzymać dowód?
Podczas urlopu zameldowałem się u kierownika hotelu. Ten zażądał dodatkowo ode mnie dowodu osobistego i oświadczył, że musi go zatrzymać na czas pobytu, gdyż hotel w ten sposób zabezpiecza się przed nieuczciwymi gośćmi. Czy jest to dopuszczalne?

• Czy muszę się zameldować u ciotki?
Regularnie co dwa tygodnie wyjeżdżam na zjazd na studia do Warszawy. W tym czasie przybywam w mieszkaniu ciotki. Czy fakt, że pomieszkuję tam systematycznie, przesądza o tym, że muszę się zameldować w Warszawie choćby na pobyt czasowy?

• Czy spółdzielnia może wysłać wezwanie?
Kilka dni temu gospodyni bloku wręczyła mi wezwanie do zapłaty. Wynikało z niego, że od dwóch lat przebywają w moim mieszkaniu dwie osoby, w związku z czym muszę uregulować nienaliczone opłaty za wodę i wywóz śmieci – w sumie ponad 1,3 tys. zł – i od tego miesiąca będę płacił wyższy czynsz. Tak naprawdę co dwa tygodnie odwiedza mnie studiująca zaocznie narzeczona. Czy taka praktyka jest zgodna z prawem?

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej:: Jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązku meldunkowego