Wkrótce obywatele zyskają możliwość weryfikacji danych dowodu rejestracyjnego z informacjami zgromadzonymi w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Za pośrednictwem platformy ePUAP będzie można nieodpłatnie uzyskać potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym z danymi zgromadzonymi w ewidencji – wynika z nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowelą zweryfikować będzie można dane dotyczące marki pojazdu, serii i numeru dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego. W ten sposób sprawdzimy także numer VIN auta, datę jego rejestracji i dowiemy się, czy widniejący w dokumencie właściciel pojazdu zgadza się z informacjami w ewidencji.

Nowelizacja zawiera niemal identyczne rozwiązanie w przypadku weryfikacji danych w prawie jazdy. Za pomocą ePUAP będzie można sprawdzić, czy w dokumencie są dane tej samej osoby co w Centralnej Ewidencji Kierowców. Dowiemy się także, czy zgadzają się kategorie uprawnień, okres ważności dokumentu.

Możliwość sprawdzenia danych za pośrednictwem ePUAP będą miały jednak te osoby, które dysponują podpisem elektronicznym.

Zmiana sprawi, że nie tylko właściciele aut z czystej ciekawości będą mogli sprawdzić zgodność danych z dokumentu z tymi, które są w ewidencji. Nowelizacja ma duże znaczenie np. dla osób kupujących samochody na rynku wtórnym. Nabywca będzie mógł zweryfikować, czy dane w dokumencie pokrywają się z informacjami o aucie w ewidencji. W ten sposób sprawdzi czy auta nie było np. kradzione i czy dokument nie jest sfałszowany.

Nowe przepisy, które umożliwią sprawdzenie danych z praw jazdy, mają duże znaczenie np. dla pracodawców. Korzystając z ePUAP, sprawdzą, czy prawo jazdy pracownika nie jest np. sfałszowane. Pracodawca upewni się, czy dana osoba ma wymagane kategorie praw jazdy i czy pracownik nie utracił uprawnień.

Nowe przepisy skierowano do podpisu prezydenta. Nowe regulacje wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Podstawa

Art. 5 ustawy z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.