Jeszcze w marcu emeryci zapłacą za abonament RTV. Z początkiem tego miesiąca nabędą oni uprawnienia do zwolnienia, ale nie oznacza to, że będą mogli przestać płacić za radioodbiorniki.

– Zwolnienie z opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym złożono w placówce pocztowej odpowiednie dokumenty – wyjaśnia Grażyna Szalla, kierownik Działu Obsługi Abonamentu RTV Poczty Polskiej

Chodzi o wypełnienie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień i przedstawienie dokumentu potwierdzającego takie uprawnienie. W konsekwencji status abonenta bezpłatnego z tytułu uprawnień wprowadzonych nowelizacją ustawy o opłatach abonamentowych można uzyskać najwcześniej od 1 kwietnia 2010 r.

Nowa kategoria zwolnień obejmuje sześćdziesięciolatków, którzy otrzymują emeryturę nie wyższą niż połowa przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku (w 2009 r. było to 1551,48 zł). Wymagane jest także, aby odbiorniki RTV były zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia.

Trzeba potwierdzić status

Spełnienie warunków trzeba potwierdzić, przedstawiając dowód osobisty i odcinek emerytury lub decyzje o przyznaniu albo waloryzacji emerytury.

Osoby, które dopełnią formalności w marcu 2010 r., zwolnienie od opłat uzyskają od 1 kwietnia 2010 r. Wówczas obowiązane są do uiszczenia opłat do marca 2010 r. włącznie. Gdy dopełnienie formalności w urzędzie pocztowym nastąpi w kwietniu 2010 r. – zwolnienie od opłat będzie obowiązywać od 1 maja 2010 r.