W umowach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością często można znaleźć sformułowanie, że zgromadzenie wspólników jest najwyższą władzą spółki. To prawda – zgromadzenie wspólników jest organem ustanawiającym akty korporacyjne spółki i sprawującym kontrolę nad pozostałymi organami. Za jego pośrednictwem wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykonują swoje uprawnienia właścicielskie wobec spółki i porozumiewają się z innymi wspólnikami. Dlatego prawidłowe i sprawne zwoływanie i odbywanie zgromadzeń wspólników spółki z o.o. – zarówno zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych, jest jednym z najistotniejszych zagadnień dla funkcjonowania spółki.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kto może zwołać zgromadzenie

Kiedy można odmówić wzięcia udziału

Jak odbywa się zgromadzenie bez formalnego zwołania

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zwołać zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.