Wymóg posiadania specjalnych płyt poślizgowych, wzniesień i łuków przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy pozostanie w przepisach – przewiduje nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, którą w piątek przyjął Sejm.

Posłowie poparli poprawkę Senatu, która zakładała odrzucenie propozycji, by wymogi co do infrastruktury szkoleniowej dla zawodowych kierowców autobusów i ciężarówek obowiązywały dopiero od 2013 roku.

– Decyzja posłów jest bardzo dobra. Wcześniejsze propozycje były tak naprawdę zamachem na bezpieczeństwo – mówi Mariusz Stuszewski z Automobilklubu Polskiego.

Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym zawodowi kierowcy z kat. C i D muszą ukończyć kwalifikację wstępną i specjalne dodatkowe szkolenie. W sumie szkolenie obejmuje 280 godzin, ale praktycznych zajęć jest 16 godzin, z czego 4 godziny mają się odbywać w warunkach specjalnych.

Kierowcy w trakcie tego elementu szkolenia uczą się m.in. bezpiecznego poruszania się ciężarówką z ładunkiem lub autobusem w trudnych warunkach drogowych. Całe szkolenie ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Posłowie chcieli to jednak zmienić. W piątek wycofali się ostatecznie ze swoich pomysłów odejścia od praktycznego szkolenia jazdy w trudnych warunkach.