Kwiatkowski poinformował dziennikarzy, że w ubiegłym roku liczba spraw skierowanych do sądów wzrosła o około 700 tys. w stosunku do roku 2008.

Z danych podanych w czwartek przez resort sprawiedliwości wynika też, że w ubiegłym roku sądy w Polsce rozpatrzyły pod względem merytorycznym bądź formalnym o 924 tys. spraw więcej niż w roku 2008. Według komunikatu ministerstwa, w zeszłym roku rozpatrzono w sądach 12 080 tys. spraw, gdy tymczasem w roku 2008 było ich 11 155 tys.

Minister zaznaczył, że sądom udało się rozpatrzyć sprawy bieżące, a także część zaległych. Według statystyki podanej przez resort w ubiegłym roku na 100 zarejestrowanych spraw przypadało 101,5 sprawy załatwionej.

Szef resortu sprawiedliwości zaznaczył także, że zauważalna jest tendencja wzrostowa w liczbie kierowanych do sądów spraw. W 2005 r. było ich ok. 9,6 mln, rok później już 10,1 mln. W 2007 r. liczba skierowanych spraw wyniosła 10,67 mln, a w roku 2008 - 11,2 mln. Jak wskazał, tendencja wzrostowa utrzymała się też w 2009 r., gdy do sądów wpłynęło blisko 11,9 mln spraw.

Kwiatkowski podkreślił, że w ubiegłym roku kolejka oczekiwania na rozpatrzenie sprawy zmniejszyła się. Wyraził nadzieję, że ta tendencja utrzyma się 2010 r., m.in. dzięki funkcjonowaniu tzw. sądów elektronicznych. "Usprawnienie działania wymiaru sprawiedliwości to temat, do którego przykładam szczególną wagę. Mam nadzieję, że już zauważone pozytywne tendencje będziemy obserwować także w kolejnych miesiącach" - powiedział.

Minister poinformował także, że najbliższym czasie spotka się z zarządem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" i będzie rozmawiać m.in. o projekcie zmiany Prawa o ustroju sądów powszechnych. Wyraził nadzieję, że strony rozmów będą szukać kompromisu. Zaznaczył, że będzie to kolejne spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia.