Od 16 lutego przy rejestracji samochodu sprowadzonego z Unii Europejskiej nie będzie już trzeba przedstawiać tłumaczenia dowodu rejestracyjnego – wynika z rozporządzenia ministra infrastruktury z 28 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2010 r. nr 14, poz. 72). Zgodnie z nowym prawem przepisy obejmą także auta sprowadzane ze Szwajcarii.

Ułatwienie obejmie te dokumenty, których wzór jest zgodny z unijną Dyrektywą 1999/37/WE z 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz.Urz. WE L 138 z 1 czerwca 1999 r. z późn. zm.). W przypadku aut ze starszymi dowodami rejestracyjnymi pozostanie konieczność ich tłumaczenia.

Obecnie przy rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego państwa trzeba dołączyć tłumaczenia faktury lub umowy kupna pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego. Tłumaczenia te muszą być dokonane przez tłumacza przysięgłego.