Tym samym NSA oddalił skargę kasacyjną mieszkańca woj. świętokrzyskiego, któremu starosta konecki w czerwcu 2008 r. odmówił rejestracji opla vectry z kierownicą po prawej stronie. Właściciel auta odwołał się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz tamtejszego wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w końcu do NSA. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga nie miała uzasadnionych podstaw.

Jak wskazała sędzia NSA Anna Lech, minister może w indywidualnych przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. Dodała, że w przypadku, którego dotyczy sprawa, minister infrastruktury nie wyraził takiej zgody.

"Pojazd ma być, w myśl przepisów, tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego m.in. nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie narażało porządku na drodze, zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy i łatwe oraz wygodne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu" - uzasadniała sędzia.

Jak zaznaczyła "wykonywanie przez samochód dostosowany do ruchu lewostronnego szeregu manewrów na drogach, na których obowiązuje ruch prawostronny jest znacznie utrudnione, utrudnione jest np. prawidłowe obserwowanie drogi".

Sprawa rozpatrywana była również przez Komisję Europejską

Sprawa, na wniosek właściciela auta, rozpatrywana była również przez Komisję Europejską. W październiku ubiegłego roku, już po wyroku WSA w Kielcach, KE upomniała Polskę za odmowę rejestracji aut z kierownicą po prawej stronie, twierdząc, że jest to łamanie unijnego prawodawstwa. Zażądała zmiany przepisów.

Sąd uzasadniał jednak w środę, że "w sprawie warunków technicznych pojazdów jasnej dyrektywy wskazującej w prawie UE nie ma".