TK orzekł, że przepisy nakazujące gminom przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności są sprzeczne z konstytucją.

Zakwestionowane przepisy powodują, że jeżeli osoba użytkująca gminne nieruchomości złoży wniosek o przekształcenie, gmina musi wyrazić na to zgodę i udzielić bonifikaty wynoszącej nawet 90 proc. wartości nieruchomości.

Wyrok TK zwolni gminy z tego obowiązku, ale dopiero za półtora roku, gdyż jego wejście w życie zostało odroczone o 18 miesięcy. Przez ten czas osoby, które zechcą za niewielkie pieniądze stać się właścicielami np. działek, na których stoi ich dom, garaż itp. zdążą złożyć wnioski, a gminy będą zmuszone oddać im nieruchomość na własność z 90-proc. bonifikatą.