Politycy, którzy w trakcie kampanii wyborczej zostaną pomówieni, mają prawo do przyspieszonej procedury dochodzenia przed sądem swoich praw. To właśnie w tym trybie Roman Giertych chce domagać się sprostowania od premiera Jarosława Kaczyńskiego, który pomysł becikowego i program przywracania porządku w szkołach przypisał PiS-owi.

Zgodnie z art. 91 Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, jeżeli rozpowszechniane materiały wyborcze, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej w okresie kampanii wyborczej agitacji, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat na posła albo kandydat na senatora lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia. Sąd okręgowy ma obowiązek rozpoznania takiego wniosku w ciągu 24 godzin w postępowaniu nieprocesowym. Sąd może rozpoznać sprawę w wypadku usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy lub uczestnika postępowania. Sąd wydający wyrok w sprawie pomówień dokonanych w kampanii wyborczej ma ograniczone możliwości orzekania.

- Może on orzec jedynie zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, przepadek materiałów wyborczych zawierających nieprawdziwe informacje, nakaz sprostowania, nakaz publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste i nakaz przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone - mówi sędzia Marcin Łochowski z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.

Postanowienie kończące postępowanie w sprawie sąd niezwłocznie doręcza wraz z uzasadnieniem osobie zainteresowanej i zobowiązanemu do wykonania postanowienia sądu. W orzeczeniu sąd wskazuje prasę, w której nastąpić ma publikacja, oraz jej termin. Nie powinien on przekroczyć 48 godzin, a jej koszty ponosi osoba skazana przez sąd. Osoba zobowiązana do zamieszczenia sprostowania może wnieść zażalenie na wyrok sądu I instancji do sądu apelacyjnego. Termin na wniesienie zażalenia wynosi jednak tylko 24 godziny. Podobnie sąd apelacyjny ma jedynie 24 godziny na jego rozpatrzenie. Wyrok sądu apelacyjnego zawsze jest ostateczny i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

WYBORCZY TRYB PRZYSPIESZONY

  • Wniosek do sądu okręgowego
  • W ciągu 24 godzin sąd wydaje wyrok
  • Strona przegrana w ciągu 24 godzin może wnieść zażalenie do sądu apelacyjnego
  • Sąd apelacyjny wydaje wyrok w ciągu 24 godzin
  • Wyrok sądu apelacyjnego jest ostateczny i podlega natychmiastowemu wykonaniu

ARKADIUSZ JARASZEK

Podstawa prawna

■ Art. 91 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu (Dz.U. nr 46, poz. 499 z późn. zm.).