POLEMIKI

Tytuły o bezprawiu, niewolniczej pracy i prawnych kruczkach robią wrażenie. Na szczęście informacje zawarte w publikacjach DGP z 21 stycznia 2010 r. – przynajmniej w odniesieniu do notariatu – nie mają pokrycia w rzeczywistości.

Utrudnianie odbywania aplikacji

W 2007 roku egzamin na aplikację zdało 355 kandydatów, w roku 2008 – 302. Wszyscy, którzy tego chcieli, rozpoczęli aplikację. W 2009 roku egzamin zdało 1071 osób. Wynik osiągnięto poprzez drastyczne obniżenie wymagań. Powstała sytuacja bardzo trudna dla samorządu notarialnego, który jest zobowiązany do prowadzenia szkolenia aplikantów. Liczba wszystkich aplikantów w Polsce przekroczyła liczbę kancelarii notarialnych i zbliżyła się do liczby wszystkich notariuszy. Przedstawiciele międzynarodowych organizacji notarialnych wręcz nie chcą wierzyć, że państwo dopuściło do czegoś takiego. Jak w tych warunkach wykształcić notariuszy odpowiadających za bezpieczny obrót majątkiem państwa i obywateli.

Pomimo trudności wszyscy, którzy złożyli stosowny wniosek, zostali wpisani na listę aplikantów notarialnych. Jest ich obecnie 1012. Tylko dzięki determinacji samorządu notarialnego zdecydowana większość z nich rozpoczęła w styczniu aplikację. O jakim więc utrudnieniu mowa?