Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców przewiduje znaczne ułatwienia dla przedsiębiorców zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności pocztowej polegającej na doręczaniu przesyłek dla ociemniałych oraz o wadze do 2000 g.

Zezwolenie na wykonywanie takiej działalności wydawane jest przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek przedsiębiorcy. Ministerstwo chce zrezygnować z obowiązku dołączania do niego niektórych dokumentów. Wystarczy, że wnioskodawca poda numer NIP, a nie będzie musiał dołączać aktualnego odpisu zaświadczenia o jego nadaniu. Zaproponowano też zrezygnowanie z przedstawiania aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców albo innego właściwego rejestru lub z ewidencji działalności gospodarczej. Wystarczy, że przedsiębiorca poda numer z tego rejestru. Natomiast projektowane przepisy nie zwolnią przedsiębiorcy od dołączenia regulaminu świadczenia usług i opisu sposobu ich wykonywania. Powinien również opracować przejrzyste warunki składania reklamacji.