Obniżenie kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz dokonywaniem zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym przewiduje rządowy projekt ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

– Tym razem obniżka opłat nie jest symboliczna. Na takie zmiany przedsiębiorcy czekali od dawna. Uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przychodzi w samą porę – komentuje Ewa Derkacz-Smolna, prawnik z kancelarii CMS Cameron McKenna.

Zgodnie z duchem kodeksu

Zgodnie z proponowanymi przepisami obniżone mają zostać wysokie opłaty sądowe, jakie są pobierane od wniosku o zarejestrowanie spółek prawa handlowego w rejestrze przedsiębiorców KRS.

– Wysokość kosztów wymaganych od przedsiębiorców, niezależnie od podstawy ich pozyskiwania, była i niestety nadal jeszcze jest jedną z większych bolączek każdego przyszłego i obecnego bisnesmena – podkreśla radca prawny Jacek Świeca z kancelarii Kalwas i Wspólnicy.

Według obowiązujących regulacji opłata za wpis do rejestru, który jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia działalności gospodarczej, wynosi aż 1 tys. zł dla spółek kapitałowych. Za rejestrację spółki osobowej trzeba natomiast zapłacić 750 zł. Opłata ta została już bowiem obniżona z 1 tys. zł przez nowelizację ustawy o kosztach sądowych w 2007 roku. Krok ten został bardzo pozytywnie oceniony przez przedsiębiorców. Był to jednocześnie jeden z argumentów, który przemawiał za dalszym ułatwieniem zakładania przedsiębiorstw w Polsce.

– Obniżenie wyżej wymienionych opłat pozwoliłoby obniżyć koszty zakładania spółek – mówi Ewa Derkacz-Smolna.

Nowe przepisy redukują wysokość opłaty zarówno dla spółek kapitałowych, jak i osobowych o połowę, co oznacza, że będzie ona wynosić dla wszystkich przedsiębiorców 500 zł.

– Zmiana ta zgodna jest z duchem niedawnej nowelizacji kodeksu spółek handlowych obniżającej minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o., której założenie w chwili obecnej wymaga podobnych nakładów finansowych ponoszonych przy zakładaniu spółek jawnej, partnerskiej bądź komandytowej - wskazuje Marcin Mazgaj z kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci.