Od jutra straż miejska i gminna będzie mogła przeszukać osobę zatrzymaną. W razie potrzeby skontroluje także bagaż zatrzymanego – takie uprawniania wprowadza ustawa z 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 97, poz. 803).

Prawo do przeszukania

Zgodnie ze zmianą ustawy o strażach gminnych prawo do przeszukania osoby zostanie zastosowane, gdy pojawi się uzasadnione podejrzenie popełnienia przez nią czynu zabronionego pod groźbą kary. Tak samo będzie w przypadku, gdy funkcjonariusze zatrzymają osobę stwarzającą zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego czy mienia.

Nowe przepisy pozwolą sprawdzić na przykład zawartość plecaka, torby czy walizki zatrzymanego. Monika Niżniak, rzecznik stołecznej straży miejskiej, tłumaczy, że zmiana przepisów ułatwi przeprowadzanie interwencji.

– Do tej pory w przypadku zatrzymania osoby, która na przykład ma przy sobie niebezpieczny przedmiot, musieliśmy wzywać policję. To znacznie wydłużało procedurę. Teraz sami będziemy mogli zrewidować takiego zatrzymanego oczywiście w określonych sytuacjach i w sposób nienaruszający dóbr osobistych tej osoby – mówi Monika Niżniak.

Paralizatory elektryczne

Nowe przepisy określają także, że straż przy wykonywaniu swoich czynności służbowych będzie mogła użyć paralizatorów elektrycznych, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń. Do tej pory strażnicy mogli korzystać z paralizatorów, na które wymagane jest pozwolenie. W konsekwencji nie wszyscy funkcjonariusze byli tak chronieni.

Nowelizacja zmienia także przepisy prawa ruchu drogowego. Zgodne ze zmianami pojazdy straży miejskiej od 24 grudnia będą uprzywilejowane na drodze, tak jak samochody policji czy straży pożarnej.