Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie Zniesienia Kary Śmierci z 15 grudnia 1989 roku ratyfikowały 72 państwa i "generalnie wydaje się, że obecnie około 140 państw, czy to formalnie, czy w praktyce, nie stosuje kary głównej" - podała pani Pillay w komunikacie z okazji rocznicy przyjęcia tego dokumentu.

"Zniesienie kary śmierci jest procesem trudnym dla wielu społeczeństw i do ratyfikowania Protokołu Fakultatywnego dochodzi dopiero po okresie krajowej debaty" - dodała.

Wezwała do ogłoszenia formalnego moratorium te państwa, które jeszcze stosują karę śmierci.

Według organizacji obrońców praw człowieka Amnesty International w 2008 roku przeprowadzono 2 390 egzekucji w 25 krajach. Najwięcej egzekucji (93 procent) przeprowadzono w pięciu krajach: Chinach, Iranie, Arabii Saudyjskiej, Pakistanie i Stanach Zjednoczonych.

Rosyjski trybunał konstytucyjny w zeszłym miesiącu zakazał stosowania kary śmierci, zawieszonej od 1996 roku na mocy moratorium.