Przygotowanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok przypadło na okres szczególny. Na wyjątkowość tej sytuacji mają wpływ dwa fakty. Po pierwsze, jednostki samorządowe w przyszłym roku będą odczuwać skutki kryzysu na świecie (spowolnienia gospodarczego w Polsce). Po drugie, od 1 stycznia 2010 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., która przewiduje, że m.in. rady gmin mają czas na uchwalenie budżetu jednostki na kolejny rok do końca stycznia roku, którego dotyczy uchwała budżetowa. Pojawiają się więc wątpliwości, według jakich przepisów należy przygotować budżet na 2010 rok. Czy podstawą jego podjęcia są przepisy ustawy o finansach publicznych obowiązującej do końca 2009 r., czy nowe przepisy, które wchodzą w życie z początkiem roku.

Obecnie większość samorządów przygotowała już projekty budżetów na 2010 r. Do 15 listopada należało przekazać projekt do regionalnej izby obrachunkowej. Z kolei do końca stycznia 2010 r. samorządy mogą wprowadzać zmiany do uchwał. Nie można również wykluczyć, że zmiany w uchwale budżetowej trzeba będzie wprowadzić w trakcie roku, podobnie jak to miało miejsce w wielu samorządach w 2009 roku.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

6 kroków uchwalania budżetu w gminie

Jakie elementy zawiera uchwała budżetowa

Procedur na 2010 rok

Tworzeniu rezerw celowych

Stosowania starych czy nowych przepisów

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przygotować i uchwalić budżet jednostki samorządu terytorialnego.