Wczoraj senatorowie debatowali nad ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Senacka Komisja Ustawodawcza wniosła do ustawy jedną poprawkę. Zgodnie z nią zakres spraw wytaczanych w pozwach zostałby ograniczony do roszczeń pracowniczych, konsumenckich oraz wynikających z czynów niedozwolonych. Dzisiaj senatorowie będą głosowali nad przyjęciem ustawy.

Zmiany proponowane przez Senat są reakcją na krytyczne oceny poprzedniej wersji ustawy, która nie zawierała ograniczenia co do kategorii spraw oraz kategorii osób mogących pozywać i być pozwanymi.

– Jeżeli projekt nie ulegnie zmianie, w praktyce należy się spodziewać zastosowania instytucji pozwu zbiorowego zarówno w sprawach pomiędzy przedsiębiorcami, jak i dotyczących stosunków prawnych między osobami fizycznymi – ostrzegała radca prawny Anna Cudna-Wagner, wspólnik w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz.

Postępowanie grupowe może wytoczyć grupa co najmniej 10 osób, należy ono do właściwości sądu okręgowego, który prowadzi je w składzie trzech sędziów zawodowych. Opłata od pozwu zbiorowego wynosi 2 proc. wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł.