Dziś Rada Ministrów rozpatrzy projekt ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który ma ułatwić życie gospodarcze firmom usługowym. Zgodnie z projektem ustawy doradczy punkt kontaktowy będzie prowadzony przy użyciu strony internetowej przez ministra gospodarki. Ma on służyć realizowaniu procedur związanych z rozpoczynaniem, wykonywaniem i kończeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz z uznawaniem kwalifikacji zawodowych. Będzie też pomocny w udzielaniu informacji o funkcjonowaniu przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

– Punkty kontaktowe mają też wspierać informacjami przedsiębiorców z innego kraju wspólnoty, którzy chcą się dowiedzieć o warunkach prowadzenia działalności w Polsce, w tym zwłaszcza o formule jednego okienka.

– Zwłaszcza to ostatnie może budzić wątpliwości, biorąc pod uwagę, że wprowadzenie w Polsce jednego okienka dla przedsiębiorców nie ułatwiło im działalności – mówi Jędrzej M. Kondek, prawnik z kancelarii prawniczej Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A.

Zmiana koncepcji

Początkowo resort gospodarki planował umieszczenie odpowiednich przepisów o punkcie kontaktowym w samej ustawie o usługach. Koncepcja ta uległa jednak zmianie i znajdą się one w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

– Projektowany rozdział dotyczący pojedynczych punktów kontaktowych, który miał się być w ustawie o świadczeniu usług na terytorium RP, zostanie przeniesiony do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ma to być projektowany rozdział 2a – informuje DGP Departament Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki.

Spowodowane jest to nową koncepcją funkcjonowania punktu kontaktowego, z którego będą mogli korzystać zarówno przedsiębiorcy prowadzący na stałe działalność gospodarczą na terytorium Polski, zgodnie z ustawą swobodzie działalności gospodarczej, jak i usługodawcy zagraniczni, świadczący u nas jedynie czasowo swoje usługi na podstawie ustawy o świadczeniu usług.

Samo przekazywanie danych między punktem kontaktowym a właściwymi urzędami odbywać ma się za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub elektronicznych skrzynek podawczych właściwych organów. Początkiem biegu terminu załatwienia sprawy przez urząd ma być następny dzień roboczy po dniu wpływu wniosku przedsiębiorcy do punktu kontaktowego.

Mecenas Katarzyna Kostoń z Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy uważa ideę punktu kontaktowego za dobrą. W praktyce trzeba będzie jednak włożyć dużo pracy, aby stał on się sprawnym narzędziem zapewniającym wsparcie usługodawcom i usługobiorcom.

– Przede wszystkim potrzebne będzie szczegółowe rozporządzenie wykonawcze o organizacji i funkcjonowania punktu. Ponadto, aby zapewnić łatwy do niego dostęp, powinien być prowadzony w najbardziej popularnych językach UE – angielskim, niemieckim, angielskim i francuskim – dodaje Katarzyna Kostoń.