Szkolenia, które będą prowadzone w ośrodkach resortu przez wyspecjalizowanych psychologów i prawników, rozpoczną się we wrześniu i potrwają do maja przyszłego roku - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie zamieszczonym na swej stronie internetowej.

"Celem prowadzonych szkoleń ma być podniesienie kwalifikacji grup zawodowych pracujących z pokrzywdzonymi oraz wypracowanie dobrych praktyk w podejmowaniu działań na rzecz ochrony praw osób pokrzywdzonych przestępstwem" - napisano w komunikacie.

Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkoleń

W ramach szkoleń uczestnikom zostanie przekazana wiedza m.in. dotycząca skutecznego prowadzenia przesłuchań, zasad kierowania spraw do postępowania mediacyjnego oraz rozpoznawania tzw. syndromu sztokholmskiego, czyli psychicznej reakcji ofiary polegającej na odczuwaniu solidarności z przestępcą.

Zagadnieniami szkoleń, jak podało ministerstwo, będą też metody odciążania osoby pokrzywdzonej z poczucia winy oraz "budowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności procesowych w czasie trwania postępowania".

Dodatkową wartością szkoleń, jak planuje resort, ma być wymiana doświadczeń pomiędzy ich uczestnikami. Utworzone grupy szkoleniowe, pod względem zawodu i funkcji uczestników, będą bowiem mieszane.