Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych.

Jak podano po obradach rządu, nowelizacja ustawy z 20 marca 2009 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych zmieniła zasady wynagradzania prokuratorów. Podstawą ich ustalenia będzie przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego. Z tego powodu konieczne stało się przyjęcie nowych mnożników.

W rozporządzeniu określono, że mnożnik dla prokuratora prokuratury rejonowej, który otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej, wyniesie 2,05. Najwyższy mnożnik przewidziano dla prokuratora prokuratury apelacyjnej, otrzymującego wynagrodzenie zasadnicze w stawce dziesiątej (3,23). Oznacza to, że prokuratorzy otrzymają średnio ok. 1 tys. zł więcej.

Zmienią się też zasady ustalania wysokości dodatków funkcyjnych

Zmienią się też zasady ustalania wysokości dodatków funkcyjnych. Ich wysokość będzie obliczana na podstawie określonego mnożnika przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wynagrodzenia prokuratora. Ten przepis wejdzie w życie od 1 stycznia 2010 r.

W rozporządzeniu określono ponadto wysokość dodatku funkcyjnego dla prokuratora oddelegowanego do pełnienia obowiązków (lub określonej funkcji) poza granicami państwa, np. w organizacjach międzynarodowych.