Zgodnie z projektem, postępowanie przed sądami lekarskimi ma być jawne, przy poszanowaniu praw pacjentów do zachowania tajemnicy. Jego tryb w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy ma być dostosowany do standardów określonych w Kodeksie postępowania karnego.

W sprawach odpowiedzialności zawodowej postępowanie ma być dwuinstancyjne, z udziałem zawodowego sędziego w drugiej instancji.

Ministrowie omówią też projekt uchwały rządu w sprawie przyznania wojewodzie zachodniopomorskiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, pieniędzy na dofinansowanie kosztów budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na miejscu zniszczonego przez pożaru budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim.

Rząd ma również wysłuchać informacji o rekomendacji Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju dotyczącej Raportu "Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe".