W tym roku w konkursie brało udział 48 autorów książek. Kategoria prawo gospodarcze była najmocniej reprezentowana, dlatego kapituła nominowała do nagrody cztery osoby. Wśród nich znalazła się: Katarzyna Klaflowaska-Waśniewska za książkę Prawo do nagrań programów radiowych i telewizyjnych, Wydawnictwa Wolters Kluwer, Tomasz Sójka, za Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność za ich naruszenie, wydana przez Wolters Kluwer, Aleksander Jerzy Witosz, za książkę Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych, Wydawnictwa Lexis Nexis i Konrad Osajda za książkę - Odpowiedzialność cywilna członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Wyd. LexisNexis.

Członkowie kapituły brali pod uwagę przede wszystkim poziom merytoryczny, jasność przekazu i użyteczność zaprezentowanych pozycji wydawniczych. Doceniono też powołanie się na literaturę obcojęzyczna i prawo europejskie. W pozostałych kategoriach konkurencja była mniejsza, dlatego osób nominowanych jest mniej.

Z zakresu podatków kapituła dostrzegła dwie ważne książki: VAT-emecum 2008 Tomasza Krywana i Polski system podatkowy, wydawnictwa Difin Rafała Rosińskiego.

Kapituła Prawa Pracy nominowała Łukasza Pisarczyka za - Ryzyko pracodawcy, które ukazało się pod szyldem Wolters Kluwer oraz Krzysztofa Ślezbaka za Ochronę emerytalną praw nabytych z Wydawnictwa Wolters Kluwer.

Książki Tomasza Maślanki i Bartłomiej Nity zostały nominowane przez kapitułę w zakresie zarządzania. Pierwsza z nich traktuje o Przepływach pieniężnych w zarządzaniu finansami firm, wydawnictwa CH.Beck, druga pozycja nosi tytuł Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, wydawnictwa Wolters Kluwer.

Przypominany, że nagrodę może otrzymać autor, który nie ukończył 35 roku życia, a książkę opublikował w 2008 roku. W skład czterech kapituł wchodzą profesorowie wyższych uczelni, praktycy i naukowcy, adwokaci i radcowie prawni. Ogłoszenie nazwisk zwycięzców konkursu nastąpi 22 czerwca.