Z roku na rok znacznie wzrasta liczba spraw rozpatrywanych przez tę instancję.

90.000 euro w 2009 roku w porównaniu z 66.000 euro w 2008 roku zostanie zarezerwowane ze środków pomocowych dla 47 krajów członkowskich Rady Europy - podał w opublikowanym w środę raporcie za rok 2008 Komitet Ministrów, organ wykonawczy RE nadzorujący egzekucję wyroków Trybunału.

W 2008 roku 1.384 nowe wyroki, rozstrzygające o naruszeniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zostały przekazane Komitetowi Ministrów w celu zbadania ich wykonania. Jedynie 400 spraw zostało zamkniętych.

Liczba spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, który w poniedziałek świętował 50. rocznicę powołania, wzrosła w 2008 roku, w porównaniu z rokiem 2007, o 23 proc. - do 97.300.

W liczącym 200 stron raporcie podkreślono, że istotne jest zagwarantowanie, żeby kraje, w których stwierdzono przypadki naruszeń praw człowieka, szybko przeprowadziły stosowne zmiany prawne, ale również, by wdrożyły mechanizmy umożliwiające otrzymanie przez ofiary odszkodowań bez odwoływania się na nowo do Trybunału, co obecnie często się zdarza.