Dzisiaj w życie wchodzi nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070), zmieniająca zasady wynagradzania sędziów i prokuratorów. Nowością jest powiązanie wynagrodzenia zasadniczego sędziego z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce w II kwartale roku poprzedniego, ogłaszanym przez prezesa GUS. Jest to odejście od uzależnienia wynagrodzeń od kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

Nowelizacja określa też na nowo mnożniki podstawy wynagrodzenia, tak by płace sędziów i prokuratorów mogły wzrosnąć o zapowiadaną już wcześniej kwotę co najmniej 1 tys. zł miesięcznie, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Mnożniki te będą wynosiły od 2,05 dla sędziego sądu rejonowego otrzymującego wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej do 3,23 dla sędziego sądu apelacyjnego otrzymującego wynagrodzenie zasadnicze w stawce dziesiątej.

Zgodnie z nowymi przepisami sędziemu obejmującemu stanowisko w sądzie rejonowym, okręgowym lub apelacyjnym będzie przysługiwało odpowiednio wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej, czwartej lub w siódmej. Stawka będzie zmieniała się po upływie każdych kolejnych pięciu lat pracy na danym stanowisku sędziowskim.

- Cieszy uzależnienie wynagrodzenia od mechanizmów rynkowych. Ustawa ta nie rozwiązuje jednak zasadniczego problemu, czyli systemowego ujęcia wynagrodzeń sędziów - tłumaczy sędzia Marek Celej z Krajowej Rady Sądownictwa.

Nowelizacja określa też zasady wynagradzania aplikantów sądowych i prokuratorskich. Otrzymają oni 58 proc. (w pierwszym) i 64 proc. (w drugim oraz kolejnych latach szkolenia) kwoty ogłaszanego przez prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale roku poprzedniego (2951,36 zł). Wchodzące w życie przepisy mają moc obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.