Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z nieruchomości jednej lub kilku działek w celu utworzenia odrębnych nieruchomości i przeniesieniu ich własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela - podział prawny (cywilny). W ujęciu wieczystoksięgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład i założenie dla niej nowej księgi wieczystej. W ujęciu administracyjnoprawnym podział nieruchomości polega natomiast na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntów wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela - podział geodezyjny.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.