Za nowelizacją było 444 posłów, jeden był przeciwny; nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją osoby, które ukończyły 13 lat i z powodu niepełnosprawności nie mogą samodzielnie podpisać paszportu, będą zwolnione z tego obowiązku. Paszport dla dzieci do 5. roku życia będzie ważny przez 12 miesięcy.

Nowelizacja ogranicza prawo do posiadania drugiego paszportu

Ponadto nowelizacja ogranicza prawo do posiadania drugiego paszportu. Doprecyzowano przepisy, zgodnie z którymi tej samej osobie będzie można wydać drugi paszport na okres 2 lat w przypadkach uzasadnionych np. względami ochrony życia i zdrowia, bezpieczeństwa państwa, poważnymi trudnościami w prowadzeniu działalności humanitarnej.

Rozszerzono krąg osób mających prawo do paszportu dyplomatycznego

Rozszerzono natomiast krąg osób mających prawo do paszportu dyplomatycznego. Prawo do takiego paszportu będą mieli przedstawiciele najwyższej władzy sądowniczej: prezes, wiceprezes i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, pierwszy prezes i prezesi Sądu Najwyższego, a także prezesi i wiceprezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego.