To komentarz do publikacji sobotniego "Dziennika", który podał, że jedynie ABW sprzeciwia się zmianie ustawy o prawie telekomunikacyjnym, przewidującej, że takie służby, jak policja, CBA i ABW, będą mogły zakładać podsłuchy bez wiedzy operatorów.

"Stanowisko Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podyktowane jest wyłącznie troską o bezpieczeństwo państwa" - czytamy w przesłanym w sobotę PAP oświadczeniu ABW. "Wszelkie sugestie, że proponowane przez ABW zmiany legislacyjne służą innym niż bezpieczeństwo państwa celom, są nieuprawnione" - podkreślono.

Zgodnie z oświadczeniem Agencji, zaproponowany przez ABW zapis uwzględnia "rozwiązania stosowane w części krajów europejskich, dotychczasowe doświadczenia we współpracy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, znajomość technicznych aspektów funkcjonowania sieci oraz faktyczne możliwości techniczne przedsiębiorców telekomunikacyjnych".

"Operator powinien brać na siebie obowiązek przestrzegania tajemnicy państwowej ze względu na klarowność i jednolitość procedur"

"Szanując stanowisko pozostałych uprawnionych podmiotów uważamy, iż proponowane przez nas rozwiązanie umożliwi bardziej przejrzystą, w zakresie procedur, i skuteczniejszą realizację zadań związanych z uprawnioną kontrolą przekazów telekomunikacyjnych" - podaje ABW.

Jak powiedziała PAP Koniecpolska-Wróblewska, "operator powinien brać na siebie obowiązek przestrzegania tajemnicy państwowej ze względu na klarowność i jednolitość procedur".

Dziewięć służb specjalnych może dziś stosować podsłuchy i inne tzw. środki operacyjne: podgląd, tajną obserwację, przeglądanie listów, itp. Można je stosować tylko za zgodą sądu dla wykrycia wymienionych w odpowiednich ustawach ściśle określonych najgroźniejszych przestępstw oraz tylko, gdy inne środki zawiodą.

Służby uprawnione do tych działań to: policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Dane o liczbie wniosków o podsłuch i zgody na jego stosowanie są tajne.