GIODO o spóŁdzielniach mieszkaniowych. Generalny inspektor ochrony danych osobowych zwrócił się do Kancelarii Prezydenta z prośbą o zbadanie prawidłowości regulacji zawartej w nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie pod koniec lipca 2007 r. Regulacja przewiduje obowiązek publikacji na stronach internetowych spółdzielni statutów, regulaminów, uchwał i protokołów lustracji oraz sprawozdań finansowych. Zdaniem GIODO, brak jest uzasadnienia dla udostępniania tych dokumentów, obejmujących m.in. dane osobowe.

Więcej www.giodo.gov.pl

Zgromadzenie Ogólne SĄdu NajwyŻszego. Wczoraj odbyło się uroczyste Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego z okazji 90-lecia powstania najwyższej instancji sądowej. Pierwsza część odbyła się w Pałacu Krasińskich - pierwszej siedzibie SN, natomiast druga w gmachu Sądu Najwyższego i była połączona z otwarciem wystawy poświęconej dziewięćdziesiątej rocznicy utworzenia SN. Zdaniem I prezesa SN Lecha Gardockiego jednym z najważniejszych zadań SN jest obecnie usuwanie zaległości. Na uroczyste Zgromadzenie Ogólne Sędziów przybył marszałek Sejmu Ludwik Dorn, Kancelarię Prezydenta reprezentował podsekretarz stanu Robert Draba.

Więcej www.sn.pl

Kolejny polityk musi przeprosić. Wczoraj zapadł kolejny wyrok w sprawie, która odbywa się w trybie wyborczym. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Wojciechowi Olejniczakowi przeprosić Andrzeja Leppera za wypowiedź, iż Barbara Blida zginęła m.in. dlatego, że szef Samoobrony był w rządzie i na to wszystko pozwalał. Sąd zakazał Olejniczakowi rozpowszechniania nieprawdziwych informacji i nakazał zamieszczenie sprostowania na pierwszej stronie jednej z gazet. Pełnomocnik Olejniczaka, adwokat Jacek Dubois, zapowiedział wniesienie apelacji.

Fundacje sprawdzĄ wyborcze obietnice. Odbyła się już druga konferencja Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych. Celem AKOP jest sprawdzenie, jak posłowie i senatorowie realizują swoje obietnice wyborcze. Obecnie Koalicja zajmuje się analizą kampanii wyborczej w 2005 roku. Działania będą kontynuowane w VI kadencji parlamentu. W skład Koalicji wchodzą m.in. Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Komunikacji Społecznej.

Więcej www.akop.pl

RPO o sprawie prokuratora. W liście wystosowanym do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka rzecznik praw obywatelskich napisał, że w dalszym ciągu interesuje się sprawą prokuratora, który mógł dopuścić się szeregu nieprawidłowości w jednej z prowadzonych przez siebie spraw. Polegało to na chęci odsunięcia od czynności obrończych adwokata.

Więcej www.rpo.gov.pl

KR