Adwokaci apelujĄ do polityków. Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę, która jest apelem do partii politycznych, aby w swoich programach zwróciły szczególną uwagę na przywracanie poszanowania prawa w Polsce. NRA podniosła, że obecnie ma miejsce bezprecedensowa degradacja kultury prawnej, wyrażająca się w stanowieniu złego prawa, podważaniu wyroków sądowych i w podporządkowywaniu zawodów prawniczych.

Więcej www.nra.pl

Seminarium Rady RPO. Odbyło się piąte seminarium Rady Rzecznika Praw Obywatelskich. Obrady składały się z dwóch sesji. Pierwsza z nich dotyczyła Karty Praw Podstawowych, druga zaś diagnozy stanu demokracji w Polsce w raporcie konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość.

Więcej www.rpo.gov.pl

SĄD NAJWYŻSZY o nieruchomościach. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu jej oddania w użytkowanie wieczyste, aktualizacji się nie dokonuje. Nie przeprowadza się jej również wtedy, gdy z żądaniem w tym zakresie występuje użytkownik wieczysty (art. 81 w związku z art. 77 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603.).

Więcej www.sn.pl

Podpisana ustawa o czŁonkostwie w Unii. Prezydent podpisał wczoraj ustawę z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Ustawa wprowadza zmiany w kilkunastu ustawach, m.in. Karcie Nauczyciela, prawie o ruchu drogowym, prawie o miarach.

Więcej www.prezydent.pl

Pierwsze posiedzenie kolegium IPN. Na swoim pierwszym posiedzeniu zebrało się Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas obrad dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Kolegium IPN. Przewodniczącym został prof. Andrzej Chojnowski, na stanowiska wiceprzewodniczących wybrano prof. Andrzeja Paczkowskiego i prof. Jana Drausa.

■ PROCES O ZADOŚĆUCZYNIENIE. W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew szefa Agencji Wywiadu Zbigniewa Noweka, który żądał od naczelnego tygodnika Nie, Jerzego Urbana, przeprosin i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia za napisanie, że miał on ujawniać mediom tajemnice sejmowej komisji do spraw PKN Orlen, gdy był jej ekspertem.

KR