Sejm przyjął prezydencki projekt ustawy o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed 1 stycznia 2001 r. Zgodnie z nim proces wymiany starych dowodów na nowe zakończy się 31 marca 2008 r.

Mimo że proces wymiany dokumentów tożsamości trwa od 2001 roku, ponad 8 milionów obywateli nadal nie wymieniło starych dowodów osobistych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest zadowolone z przedłużenia terminu i podkreśla, że gdyby tak się nie stało, wystąpiłyby duże problemy z ukończeniem procesu wymiany dokumentów w dotychczasowym terminie do końca grudnia 2007 r.

- Gdyby w grudniu przyszło 5-6 milionów osób, technicznie nie dalibyśmy rady zrealizować tych wniosków - stwierdza Piotr Piętak, wiceminister spraw wewnętrzynych i administracji.

Z takiej decyzji cieszą się także gminy. Niektóre urzędy bowiem już dziś oddelegowują pracowników do pomocy w wydziale wydającym dowody osobiste. W wielu województwach wydłużone są godziny pracy urzędów.

- Od sierpnia pracujemy także w soboty. Jeździmy do starszych ludzi i pomagamy w wymianie dowodów - mówi Ryszarda Żelazko, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Otwock.

Wymiana dokumentu to koszt 30 zł. Z nieważnym dowodem osobistym nie można załatwić formalności w urzędach, nie odbierze się listu poleconego na poczcie, nie weźmie kredytu bankowego czy też nie sprzeda i nie kupi mieszkania. Ponadto za uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu sąd będzie mógł wymierzyć karę ograniczenia wolności do jednego miesiąca albo grzywnę.

- Będziemy kierować wnioski o ukaranie za brak dowodu osobistego. Oczywiście nie ma obowiązku jego posiadania w trakcie kontroli, ale jesteśmy w stanie zweryfikować w bazie danych, czy nowy dowód został wystawiony - informuje komisarz Marcin Szyndler z Komendy Głównej Policji.

MAŁGORZATA OSTRZYŻEK

malgorzata.ostrzyzek@infor.pl