Prawnicy europejscy o sytuacji w Polsce. Wczoraj odbyła się debata przedstawicieli polskich zawodów prawniczych z prawnikami europejskimi. Adwokaci, radcowie prawni i sędziowie dyskutowali z przedstawicielami International BAR Association oraz Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) na temat zagrożeń dla niezależności zawodów prawniczych w Polsce.

Więcej www.ccbe.org

Zatrzymanie byŁo niezasadne. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa stwierdził wczoraj, że zatrzymanie byłego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Janusza Kaczmarka, było niezasadne. Sąd badał zażalenie, jakie Kaczmarek złożył na swe zatrzymanie, którego tydzień temu dokonała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Janusz Kaczmarek twierdził, że było to niepotrzebne, gdyż wystarczające byłoby wezwanie, na które stawiłby się w prokuraturze.

RPO o przeludnionych więzieniach. Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra sprawiedliwości w związku z wszczętym przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowaniem dotyczącym konstytucyjności art. 248 par. 1 ustawy kodeks karny wykonawczy, dotyczącym humanitarnego traktowania osób odbywających karę pozbawienia wolności i tymczasowo aresztowanymi. RPO podniósł, że skargę uważa za zasadną i jest duże prawdopodobieństwo, że TK uzna przepis za niekonstytucyjny. Zaapelował więc do ministra o stosowne zmiany mogące zapobiec przeludnieniu więzień w Polsce.

Więcej www.rpo.gov.pl

Odszkodowanie dla obywatelki niemieckiej. 20 września Sąd Okręgowy w Olsztynie ma ogłosić, czy należy przyznać odszkodowanie obywatelce Niemiec, która żąda 2,5 mln zł za pozostawioną na Mazurach nieruchomość. Przed sądem odbyła się wczoraj druga rozprawa w procesie o odszkodowanie, jakiego domaga się od Skarbu Państwa i gminy Jedwabno 68-letnia obywatelka Niemiec. Strony pozwane - gmina Jedwabno oraz Skarb Państwa reprezentowany przez prokuratorię generalną - uznają, że roszczenia Niemki są bezzasadne i wnoszą o oddalenie powództwa. Od Skarbu Państwa Niemka żąda 1,5 mln zł a od gminy Jedwabno 1 mln zł.

Oświadczenie lustracyjne sędziego. Sąd Okręgowy w Katowicach zajmie się sprawą sędzi z Sądu Rejonowego w Mikołowie, która według Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Katowicach złożyła fałszywe oświadczenie lustracyjne. Sąd Apelacyjny w Katowicach uchylił w czwartek wcześniejszą decyzję warszawskiego sądu apelacyjnego w tej sprawie i skierował sprawę do ponownego rozpoznania w I instancji. To jedna ze spraw, prowadzonych w oparciu o poprzednio obowiązującą ustawę lustracyjną. Postępowanie zainicjował jeszcze Rzecznik Interesu Publicznego.

KR