W projekcie tzw. "małej" nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych Platforma Obywatelska zaproponowała, aby do listy zwolnionych z płacenia abonamentu dopisać emerytów oraz rencistów trwale niezdolnych do pracy. PO chce, by nowela weszła w życie w ciągu 2-3 miesięcy.

Podczas tego posiedzenie posłowie rozpatrzą ponadto poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Radiofonii i Telewizji

Ustawa autorstwa PO znacznie ogranicza kompetencje KRRiT. Przyznawanie koncesji, kontrolowanie nadawców - z wyjątkiem kontroli programowej - przechodzi do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ustawa zmienia też zasady wyboru członków KRRiT, rad nadzorczych i zarządów mediów publicznych. W efekcie można będzie przerwać kadencje obecnych władz mediów publicznych.

Senatorowie zaproponowali wprowadzenie do noweli ponad 30 poprawek. Najważniejsze z nich przyznają ministrowi skarbu kompetencje do odwoływania członków zarządu w TVP i Polskim Radiu oraz zmieniają zasady wyboru władz regionalnych rozgłośni radiowych.

Głosowanie poprawek Senatu zaplanowano na piątek, i jak zapowiedział marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, jeszcze tego dnia ustawa zostanie wysłana do podpisu przez prezydenta.

Sejm zajmie się też m.in. projektem ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego.