W sobotę weszły w życie przepisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 5 marca 2008 r., w którym określił on wzór formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego, wykorzystywanego między organami centralnymi państw członkowskich Unii.

Zapytania o dane skazanych będą mogły być wysyłane jedynie na określonym formularzu. Należy na nim dokładnie określić tożsamość osoby, której zapytanie dotyczy, podając oprócz personaliów nawet pseudonimy i odciski palców, jeśli są dostępne.

Istotne jest też wskazanie celu zapytania, np. określenie, że są potrzebne dla potrzeb postępowania karnego, organu sądowego niezwiązanego z postępowaniem karnym, organu administracji publicznej albo osoby bezpośrednio zainteresowanej.

Podstawa prawna

•  Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 5 marca 2008 r. w sprawie wzoru formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywanego między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 48, poz. 286).