Do 31 marca jeszcze 270 tys. osób nie wymieniło dowodów osobistych - wynika ze statystyk prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Choć minął już ostateczny termin, wnioski o wymianę dowodu osobistego nadal są przyjmowane. Żeby otrzymać nowy dokument, trzeba osobiście udać się do urzędu gminy (miasta) w miejscu zamieszkania i złożyć wniosek o jego wydanie. Bez ważnego dowodu osobistego nie załatwimy formalności na poczcie lub w banku. Możemy także zostać ukarani grzywną.

Kary za brak dowodu

Książeczkowy dowód stracił ważność 31 marca 2008 r. Od dziś nie możemy się nim posługiwać w celu poświadczenia tożsamości i obywatelstwa polskiego. Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych obywatel polski zamieszkały w Polsce jest obowiązany posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia. Za uchylanie się od posiadania lub wymiany dowodu podlega karze ograniczenia wolności do jednego miesiąca albo grzywnie w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł.

- Na podstawie tego przepisu będziemy kierować wnioski o ukaranie za brak dowodu osobistego. Oczywiście nie ma obowiązku jego posiadania w trakcie kontroli, ale jesteśmy w stanie zweryfikować w bazie danych, czy nowy dowód został wystawiony - informuje komisarz Marcin Szyndler z Komendy Stołecznej Policji.

Bez ważnego dokumentu tożsamości nie można będzie załatwić najprostszej sprawy w urzędzie czy w banku. Żadne podmioty od dziś nie będą bowiem respektować książeczkowych dowodów.

Wymiana trwa

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o wymianę dowodu osobistego, powinny zrobić to jak najszybciej. Proces wymiany dowodów trwa bowiem nadal, pomimo upływu terminu. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz jego odbiór wymaga osobistego stawiennictwa. Do wniosku należy załączyć także dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

- Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające ją w nakryciu głowy - informuje Wioletta Paprocka, rzecznik MSWiA.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Wymagane dokumenty

Za otrzymanie plastikowego dokumentu należy wnieść opłatę, która obecnie wynosi 30 zł. Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli osoba nie wstąpiła w związek małżeński. W przypadku osób, które zawarły związek małżeński, trzeba dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa.

- Jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy, ponowne złożenie ich odpisów nie jest wymagane - podpowiada Wioletta Paprocka.

270 tys. osób nie złożyło jeszcze wniosku o wydanie dowodu osobistego