Dziś rozpoczął się kolejny protest - tzw. "tydzień bez wokand", organizowany przez stowarzyszenie.

Jak wynika z danych przekazanych przez stowarzyszenie i dotyczących 38 spośród 45 okręgów sądowych, w bieżącym tygodniu w sądach zaplanowano 6 881 sesji. Tymczasem w tygodniu wcześniejszym takich sesji było 12 240.

Najmniej rozpraw odbędzie się, według stowarzyszenia, w okręgu radomskim, gdzie zaplanowano o ponad 80 proc. sesji mniej niż tydzień temu - 44 w porównaniu z 257. Niewiele sesji przewidziano także w okręgach: suwalskim - tylko około 20 proc. rozpraw w porównaniu ze "zwykłym" tygodniem pracy oraz piotrkowskim i tarnobrzeskim - odpowiednio 25 proc. i 36 proc.

W niewielkim stopniu protest sędziów będzie odczuwalny w okręgu sieradzkim, w którym odbędzie się jedynie o pięć procent rozpraw mniej, a także przemyskim i jeleniogórskim - odpowiednio około 20 i 25 proc. rozpraw mniej.

"Sędziowie poświęcą najbliższe dni na wykonywanie poza orzeczniczych obowiązków, czyli pisanie uzasadnień, przygotowywanie się do rozpraw oraz samokształcenie" - poinformowała w oświadczeniu "Iustitia".