"Według mnie minister Andrzej Czuma nie tyle powinien odejść, co musi odejść. Powinien był zrobić to już kilkanaście dni temu, ale najpóźniej po ujawnieniu ciągnących się za nim spraw z USA, ponieważ po prostu szkodzi wizerunkowi Polski" - powiedział w czwartek Filemonowicz na konferencji prasowej w Krakowie.

Jak podkreślił, wcześniejszymi powodami do dymisji ministra mogły być m.in. jego wypowiedzi na temat rządu pakistańskiego, ujawnianie szczegółów działalności polskich służb w Pakistanie w związku z uprowadzeniem i zabójstwem Polaka.

Pytany przez PAP, czy wyraża stanowisko całej partii, Filemonowicz podkreślił, że jest to stanowisko przewodniczącego SdPl. "Jeszcze dziś poinformuję o nim całą partię, nie będziemy jednak składać żadnych wniosków w tej sprawie" - wyjaśnił.

Tygodnik "Polityka" napisał, że minister Andrzej Czuma ma długi wobec amerykańskich banków i osób prywatnych. Czuma przyznał, że w czasie pobytu w USA miał długi, ale już je spłacił. Chce pozwać "Politykę", która napisała, jakoby w USA zapadło kilkanaście wyroków w sprawie długów Czumy. Minister podkreśla, że nie ma podstaw, by podał się do dymisji w związku z całą sprawą.