Zmiana prawa

Prezydent podpisał ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP). Ustawa wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw - informuje Wioletta Olszewska z Ministerstwa Sprawiedliwości. Aplikacja sędziowska i prokuratorska nie będzie już prowadzona przez sądy i prokuratury apelacyjne. Kandydatów będzie szkolić KSSiP.

Szkolenie sędziów i prokuratorów będzie dwuetapowe. Pierwszy to 12-miesięczna aplikacja ogólna. Warunkiem jej ukończenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk. Każda z osób będzie mogła złożyć wniosek o kontynuację szkolenia na aplikacji prokuratorskiej lub sędziowskiej. Aplikacja sędziowska ma trwać 54 miesiące, a prokuratorska 30 miesięcy. W ostatnim miesiącu aplikacji aplikanci prokuratorscy przystąpią do egzaminu. Osoby, które nie zdecydują się na kontynuację nauki w KSSiP, otrzymają propozycję funkcji referendarza sądowego lub asystenta sędziego.

- Ogłoszenie o naborze na aplikację umieścimy niezwłocznie po wejściu w życie ustawy - tłumaczy prokurator Andrzej Leciak, dyrektor Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

- Możemy zatem spodziewać się ogłoszenia w drugiej połowie maja, zajęcia w szkole ruszą od września - podsumowuje Andrzej Leciak.

Nabór na aplikację ogólną będzie odbywał się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów. Pierwszy to test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa i nauk pokrewnych. Drugie zadanie to praca pisemna, weryfikująca umiejętności kandydata pod kątem stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Ustawa o KSSiP zawiera także przepisy regulujące sytuację obecnych asesorów. Pojawiła się konieczność wprowadzenia nowych przepisów, gdyż 5 maja wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym uznano instytucję asesora za niezgodną z ustawą zasadniczą. Nowe przepisy zawierają regulacje, które skracają okres asesury konieczny do powołania na sędziego z trzech lat do jednego roku. Eksperci podkreślają, że nie uda się na czas powołać na sędziów wszystkich asesorów.

54 miesiące ma trwać aplikacja sędziowska