Wiceszef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak powiedział, że prezydent przede wszystkim poprosił NIK o zbadanie zeszłorocznego budżetu w ramach kontroli budżetowej.

Lech Kaczyński chce także, by w ramach tej kontroli w szczególności uwzględnić kwestie dotyczące ograniczeń w realizacji ustawy budżetowej z 2008 roku. "Trzeba ustalić przyczyny ograniczeń w wykonaniu budżetu, jak i tryb wprowadzania tych ograniczeń" - powiedział Stasiak.

Wiceszef kancelarii prezydenckiej zwrócił jednocześnie uwagę, że zgodnie z art. 155 ustawy o finansach publicznych, kiedy następuje zagrożenie wykonania budżetu rząd może rozporządzeniem wprowadzić blokowanie wydatków.

"Prezydent poprosił więc o skontrolowanie, czy procedura wynikająca z art. 155 została zastosowana w roku 2008" - dodał Stasiak.

Art. 155 ustawy o finansach publicznych zakłada, że w przypadku zagrożenia realizacji ustawy budżetowej może nastąpić blokowanie na czas oznaczony planowanych wydatków budżetu państwa. Blokowanie planowanych wydatków - zgodnie z ustawą - oznacza wstrzymanie przekazywania środków na realizację zadań finansowanych z budżetu lub okresowy albo obowiązujący do końca roku zakaz dysponowania częścią lub całością planowanych wydatków.

Rząd, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji sejmowej komisji finansów publicznych, podejmuje, w drodze rozporządzenia, decyzję o blokowaniu wydatków. W takim rozporządzeniu rząd określa w szczególności część budżetu państwa, łączną kwotę wydatków, która podlega blokadzie - uwzględniając stopień zagrożenia realizacji poszczególnych zadań oraz stopień zagrożenia realizacji ustawy budżetowej.